Adam Mickiewicz 1822-2022
Ballady i romanse
O projekcie

O projekcie

W 2022 roku obchodzimy dwusetną rocznicę wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza (I wydanie 1822 r.). Z tej okazji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło specjalny program „Ballady i romanse”, którego celem jest – jak czytamy na stronie Ministerstwa: „[…] przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów” poprzez współczesne działania artystyczne, inspirowane tą publikacją oraz ukazanie jej wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie”.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego postanowiła włączyć się w obchody tej ważnej dla naszej kultury rocznicy. Dla jej uczczenia zorganizowana została wystawa, której zadaniem jest przybliżenie postaci i twórczości poety. Warto podkreślić, że Mickiewicz jako autor Ballad i romansów jest prekursorem polskiego romantyzmu. Wystawa pokazuje Mickiewicza jako młodego poetę, zdradzającego w swych pierwszych opublikowanych utworach niezwykły talent, na tle jego biografii oraz na tle ówczesnych wydarzeń z życia kulturalnego i historycznego naszej Ojczyzny, ale w sposób atrakcyjny, daleki od szkolnego szablonu.

Aranżacja wystawy jest nowoczesna, obejmująca całą przestrzeń wystawienniczą parteru Biblioteki. Jej projekt ma charakter modułowy.

Na wystawę składają się formy przestrzenne, na których są zaprezentowane wybrane wiersze poety wydrukowane na płaszczyznach koloru papieru w pięknych, klasycyzujących układach typograficznych. Drugi – wizualny – plan ekspozycji stanowi instalacja zbudowana z wielopłaszczyznowych konstrukcji, na której znajdą się obrazy nawiązujące do Ballad i romansów i ducha romantyczności.

Wystawa ma uświadomić młodym ludziom, że Mickiewicz i jego twórczość, jako największego polskiego, a niektórzy twierdzą, że i jednego z największych europejskich romantyków, jest czymś niepowtarzalnym, czymś, co niesie w sobie siłę manifestu, także manifestu odrębności narodowej Polski.

Wstęp na wystawę wolny.
Termin ekspozycji: 31.10.2022 r. – 30.12.2022 r.

Projekt wystawy: 

Janusz Górski – mgr inż. architekt, prof. dr hab., kierownik Pracowni Książki na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wydawca, redaktor i projektant książek, wielokrotnie nagradzany w konkursach PTWK Najpiękniejsza Książka Roku, redaktor naczelny i dyrektor artystyczny wydawnictwa czysty warsztat.

  

Projekt „Wystawa Ballady i romanse. Adam Mickiewicz 1822-2022” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

 Projekt „Wystawa Ballady i romanse. Adam Mickiewicz 1822-2022” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.